Przemysł i automatyka

serwerowniaNaszym obszarem działań jest także przemysł i automatyka. Zajmujemy się montażem przemysłowych instalacji elektrycznych oraz automatyzacją procesów produkcyjnych. Do każdego powierzonego nam zadania podchodzimy z pełnym profesjonalizmem. Nasi pracownicy posiadają niezbędne uprawnienia do tego, aby pracować z elektrycznością.

 

Przemysłowa instalacja elektryczna

Przemysłowa instalacja elektryczna pełni taką samą funkcję, jak instalacja domowa. Ma za zadanie dostarczać energię elektryczną w sposób ciągły i niezawodny, do posiadanych w domu odbiorników.

W przypadku instalacji o charakterze przemysłowym wykorzystuj się odbiorniki bardzo wymagające i energochłonne. Cała instalacja musi spełniać wyższe wymagania i nadawać się do eksploatacji na bardzo wysokim poziomie.

W zależności od potrzeb zakładu przemysłowego, można zdecydować się na instalację:

  • niskiego napięcia
  • średniego napięcia
  • wysokiego napięcia

Podejmując decyzję w tym zakresie należy wziąć pod uwagę jakie urządzenia mają zostać podłączone do instalacji, jakie będzie maksymalne zapotrzebowanie na energię i jakie zabezpieczenia są wymagane.

 

Jak zwiększyć bezpieczeństwo instalacji elektrycznej?

Instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby była bezpieczna dla całego zakładu i znajdujących się w nim pracowników. Już na etapie projektu warto dostosować ją do warunków panujących w budynku.

Jeśli będą w nim wytwarzane materiały łatwopalne lub wilgotne, trzeba podjąć wyjątkowe działania, gwarantujące najwyższy poziom bezpieczeństwa. Ponadto warto wziąć pod uwagę:

  • stopień zapylenia
  • generowane wibracje
  • obecność materiałów wybuchowych, żrących i toksycznych