Instalacje elektryczne

płyta wzmacniacza kanałowego

Od wielu lat zajmujemy się montażem instalacji elektrycznych, a także ich remontem i modernizacją. Usługi świadczymy zarówno w nowym, jak i starszym budownictwie. Obsługujemy klientów z terenu Kruszyna i najbliższych okolic – osoby prywatne, firmy oraz instytucje publiczne. Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • serwis instalacji elektrycznych
 • projektowanie instalacji elektrycznych
 • konserwację instalacji elektrycznych
 • przebudowę instalacji elektrycznych
 • naprawę awarii elektrycznych
 • montaż instalacji oświetleniowej
 • badanie stanu technicznego instalacji elektrycznych
 • przyłącza elektryczne
 • dokonywanie pomiarów elektrycznych

 

Przegląd instalacji elektrycznej

Przeprowadzamy okresowe przeglądy instalacji elektrycznej. Odgrywają one ogromną rolę w zapewnieniu sprawności urządzeń technicznych. Ponadto są gwarantem bezpieczeństwa. Jeśli cała instalacja zostanie dokładnie sprawdzona, wówczas jest znacznie mniejsze ryzyko wystąpienia nieoczekiwanego pożaru. Na czas wykrywa się wszystkie usterki i awarie, które powinny zostać usunięte.

Przeglądy te nie są kwestią dobrowolności, a wynikają z przepisów prawa budowalnego. Każdy budynek co najmniej raz na 5 lat musi przejść kontrolę stanu technicznego i przydatności użytkowej. Dzięki temu wszystkie osoby zamieszkujące obiekt mogą czuć się bezpieczne, nawet jeśli nie są jego właścicielami. Obowiązek ten ciąży bowiem jedynie na właścicielach lub na zarządcy budynku.

Co jest sprawdzane podczas przeglądu? Nasi elektrycy dokładnie oceniają:

 • sprawność stanu połączeń
 • osprzęt
 • odporność izolacji przewodów, aparatów i uziemień instalacji
 • zabezpieczenia oraz środki ochrony przed porażeniem