Elektroenergetyka

prowadzone wykopyZajmujemy się świadczeniem usług elektroenergetycznych. Budujemy nowe sieci, a także przeprowadzamy remonty i modernizacje już istniejących. Nasze usługi obejmują:

 • montaż sieci oświetlenia ulicznego
 • iluminacje budynków i małej architektury
 • oświetlenie boisk i stadionów
 • budowę sieci kablowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia
 • budowę sieci napowietrznych o różnym napięciu
 • modernizację i budowę stacji transformatorowych
 • budowę i modernizację stacji rozdzielczych
 • budowę złączy kablowych SN/NN
 • budowę węzłów sieciowych z telemechaniką i automatyką
 • budowę instalacji fotowoltaicznych
 • budowę i modernizację kanalizacji kablowej

 

Montaż oświetlenia ulicznego i iluminacje budynków

Przeprowadzamy montaż oświetlenia ulicznego, podnoszącym tym samym bezpieczeństwo uczestników ruchu pieszego i drogowego. Zamówienia na usługi przyjmujemy od urzędów gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Instalujemy także oświetlenie iluminacyjne, które może być prezentowane na budowlach i obiektach małej architektury. Pomagamy w przygotowywaniu różnego rodzaju festiwali i wydarzeń kulturalnych, zapewniając najwyższej jakości oświetlenie, w pełni bezpieczne dla zgromadzających się wokół obiektu osób.

 

Budowa i modernizacja stacji transformatorowych

Zajmujemy się budową i modernizacją sieci transformatorowych. Posiadamy niezbędne uprawnienia do tego, aby wykonywać takie zlecenia. Pracujemy również przy stacjach napowietrznych, niekonwencjonalnych i rozdzielczych.

Dysponujemy innowacyjnym zapleczem przemysłowym i technologiami, dzięki którym możemy realizować nawet najbardziej zaawansowane prace. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.